SOM FAMÍLIA NUMEROSA

El nostre sise fill l’ubiquem ja gairebé arribant al final del carrer Santa Engracia. #GoikoGrill és un restaurant fet amb molt canrinyo en un ambient familiar i això és el que busca transmetre a tots els clientss.

La família Goiko Grill es fa forta a Madrid amb el seu sisè fill buscant servir al barri de Chamberí y Charmartín.

Horari d'apertura

Dilluns a Diumenge 13:00 - 17:00 y 20:00 - 24:00 (Diu - Dime: Cuina tanca 23:30)